Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ile birlikte veri ve iletişim güvenliği ihtiyaçları da artmaktadır. BİLGE BİLGİSAYAR, artan güvenlik ihtiyaçlarını göz önüne alarak özellikle Internet’e açık sistemlerde, geniş alan ağ bağlantılarında, VPN/INTRANET/EXTRANET uygulamalarında ve yerel alan ağ üzerinde müşterilerinin bilgi ve iletişim güvenlik uygulamaları konusundaki ihtiyaçlarını da karşılamaya başlamıştır.

Bilişim teknolojilerinde güvenlik çok yönlü bir kavram olarak ele alınmalıdır. Şirketlerin sistemlerine yapacakları güvenlik yatırımı, korumaları gereken sistemlerin ve verilerin kritik olma seviyesine göre belirlenir. Çünkü 3. kişilere açık ağ bağlantılarında % 100 güvenlik ancak bağlantının kesilmesi ile mümkün olur. BİLGE BİLGİSAYAR, güvenlik çözümlerinde % 100’e yaklaşmak ve güvenlik açıkları olasılığını en aza indirmek hedefi ile çalışır.

Güvenlik çözümlerinde, korunacak sistemin kritiklik seviyesine göre kademeli güvenlik sistemleri ve ayrıntılı güvenlik politikaları çerçevesinde uygulamalar gerçekleştirilir. Güvenlik çözümlerinde detaylı bir analiz, doğru güvenlik politikaları yaklaşımı, risklerin saptanması, gözlemlemek, korumak ve izlemek yani sürekliliği sağlamak BİLGE BİLGİSAYAR’ in güvenlik çözümlerindeki yaklaşımını belirleyen önemli kriterlerdir.
Güvenlik unsurları sadece Internet ‘e açık sistemlerde söz konusu değildir. Bunun yanında firma içi yerel ağlarda da etkili güvenlik politikaları ile verilerin ve sistemin güvenliğinin sağlanması gerekir. Güvenlik konusunda bilinmesi gereken en önemli hususlardan biri, güvenlik konusunun hataya tahammülü olmadığının ve konunun profesyonellere emanet edilmesi gerektiğinin bilinmesidir

Güvenlik Çözümlerimizden;
• Yerel Alan Ağ güvenlik politikaları yönetim hizmeti
• LAN güvenliği çözümleri, destek ve danışmanlık
• WAN güvenlik çözümleri, destek ve danışmanlık
• İç ağ kullanıcı yetkilendirme, etki alanı denetimi ve yönetimi
• Internet’ e açık sistemlerde güvenlik çözümleri
• AAA (Kullanıcı Hesap Yönetimi, Yetkilendirme ve Denetleme) Sistemleri kurulumu
• Donanım ve yazılım Firewall çözümleri
• Enterprise Güvenlik Uygulamaları ve çözümleri
• VPN Çözümleri , Encryption (şifreleme) ve Tunneling uygulamaları
• Proxy uygulamaları (Kullanıcı Internet Erişim denetimi)
• Trafik yönetimi ve denetleme çözümleri
• Antivirüs uygulamaları
• E-mail güvenliği ve anti-spam çözümleri
• Saldırı Algılama ve Önleme çözümleri (IDS sistemleri)
• Veri güvenliği, güvenilirliği ve yedekleme çözümleri